header image

Voorwaarden

Voorwaarden SOVA-weekend

SOVA heeft voor het meedoen aan de SOVA-weekenden een aantal voorwaarden gesteld.

Bij uw aanmelding kunt u zoveel weekenden aanvinken als u wilt. Voor ieder aangevinkt weekend doet u mee in de loting.

Toewijzing

Aanmelding voor een SOVA-weekend wil nog niet zeggen dat u mee kunt op het weekend van uw keuze.
Alle binnengekomen aanmeldingen worden in 3 groepen verdeeld:

– nieuwe aanmeldingen, zij die zich nog nooit bij SOVA hebben aangemeld.

– wachtlijst vorig jaar, zij die in het afgelopen jaar op de wachtlijst stonden.

– gezinnen die reeds eerder met een SOVA-weekend mee zijn geweest.

Bij toewijzing wordt elke groep evenredig verdeeld.

Voor ieder weekend vindt er een toewijzing plaats zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Indien u wordt ingeloot ontvangt u hiervan bericht en een factuur.

Formulieren

Indien u voor het eerst mee gaat en via PGB wilt betalen ontvangt u ook een Zorgcontract. Onze gegevens zijn hierin al ingevuld. Een door u verder ingevuld exemplaar zien wij graag tegemoet. Indien gewenst kunt u dit naar het weekend meenemen.
Ook krijgt u dan een formulier met vragen over u en uw kind(eren). Het is de bedoeling om over alle kinderen een ingevuld formulier te ontvangen, dus ook voor brusjes. Deze informatie hebben we nodig ter voorbereiding van het weekend.