header image

Annulering en verzekering

Annulering door de deelnemer

Mocht u om wat voor reden dan ook geen gebruik kunnen maken van het toegewezen weekend, dan ontvangen wij hierover graag zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van u. Op die manier kunnen wij uw plaats geven aan een familie die op de wachtlijst staat. Nadat u de bevestiging heeft geaccepteerd en de factuur aan u is verzonden is de deelname definitief. Het terug te ontvangen bedrag is afhankelijk van het moment van annulering.

Bij annulering van een SOVA-weekend geldt de volgende regeling.

·  Tot 10 weken voor aanvang van het weekend wordt 10% in rekening gebracht

·  Van 10 tot 8 weken voor aanvang van het weekend wordt 25% in rekening gebracht

·  Van 8 tot 6 weken voor aanvang van het weekend wordt 50% in rekening gebracht

·  Van 6 tot 4 weken voor aanvang van het weekend wordt 75% in rekening gebracht

·  Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het weekend wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Annuleringen door SOVA

SOVA behoudt zich het recht voor om een weekend te annuleren, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) omdat er te weinig vrijwilligers zijn of te weinig aanmeldingen. Annulering door SOVA is kosteloos voor deelnemers. SOVA biedt aan om het SOVA-weekend dan over te boeken naar een ander SOVA-weekend indien er nog plaatsen beschikbaar zijn; Indien er een prijsverschil tussen het geannuleerde en het nieuwe SOVA-weekend is, dan wordt dat wel door SOVA gefactureerd. Wij hanteren de annuleringsverzekering van de ANWB.

Overboeken
De genoemde prijzen zijn inclusief reserverings- en administratiekosten. Bij wijziging van de boeking (bijv. andere locatie of data) brengen we € 25,= administratiekosten in rekening.

Let op
De door u gemaakte boeking wordt door ons opgenomen als een officiële boeking, het is dus niet zomaar even een reservering. Toewijzing is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het aantal plaatsen dat er is te vergeven.
De annuleringsvoorwaarden gelden vanaf datum van bevestiging.
De annuleringskosten zijn zoals boven vermeld! Dus een annuleringsverzekering is zeker noodzakelijk.

Verzekering

SOVA gaat er vanuit dat alle deelnemers zelf een WA-verzekering en ziektekosten verzekering hebben.
Tegen de kosten van de annulering of voortijdige onderbreking van de vakantie kunt u een annuleringsverzekering afsluiten. SOVA adviseert u dit zeker te doen. Deze kosten zijn niet in de prijs opgenomen.
De annuleringskosten zijn +/- 5% over het totale bedrag dat u dient te betalen voor het SOVA-weekend. Deze kosten komen bovenop de genoemde prijzen.
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u een annuleringsverzekering wilt sluiten.

Geldige redenen voor annuleren
Geldige redenen van annuleren van een SOVA-weekend, waarbij u aanspraak kunt maken op de annuleringsverzekering, zijn in het kort:

·  ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, familielid tot 2de graad;

·  intrekken van toegezegd verlof door werkgever;

·  belangrijke schade aan onroerende goederen binnen 2 weken voorafgaand aan het weekend;

·  intrekking van de toegezegde PGB. In dit geval is er deelname mogelijk tegen een gereduceerd tarief.